Home naar Geluk Voor wie Aanbod Ervaringen Agenda Contact Blog

Op je gemak naar Geluk, Groningen, 2011

Vraag en antwoord over Deeksha - Deeksha

Overdracht van kosmische transformerende energie

Wat is Deeksha?
Deeksha (Sanskriet) betekent overdracht van Eenheidsenergie of ook wel zegening. Deze eenheidsenergie zorgt door een neurobiologische verandering in de hersenen voor een geleidelijke afname van het gevoel van afgescheidenheid en een toename van verbondenheid met het wezen van jezelf, verbondenheid met je medemens en met alles in de schepping. Het zorgt tevens voor het open bloeien van het hart en resulteert op termijn in je gelukkig voelen, succes, gezondheid en liefdevolle relaties. Deze energie is beschikbaar gekomen en wordt aan de mensheid gegeven door Sri Amma en Sri Bhagavan, oprichters van de Oneness Universiteit in Zuid-India.
 

Wat gebeurt er tijdens een Deeksha?
Bij het ontvangen van Deeksha word je zelfbewustzijn verhoogt en voel je meer ruimte in je innerlijk. Je wordt je intensief bewust van verschillende emoties, weerstanden in jezelf die door ze te accepteren zoals ze zich voordoen, transmuteren. Dit gaat samen met spontane gevoelens van vreugde, innerlijke kalmte en verbondenheid met de Eenheid in alles. Wanneer er nog veel blokkades in het lichaam en de chakra's aanwezig zijn, zal de Deeksha eerst een schoonmaakproces in gang zetten. Dit kan op fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch niveau een uitwerking hebben en zal diepgaand zijn. Door de groei van je bewustzijn kan het lijken alsof dingen tijdelijk moeilijker worden.


Hoe wordt de Deeksha gegeven?
Wat kan ik ervaren? Deeksha wordt doorgegeven doordat de Deekshagever zijn of haar handen op je hoofd plaatst. Ervaringen tijdens de Deeksha verschillen meestal is er een stroming waar te nemen in je systeem die je rustiger maakt. De meeste mensen ervaren  Deeksha heel direct anderen meer subtiel of pas een paar dagen later. De ontvanger kan een tintelende sensatie in het hoofd ervaren of een gelukzalige energie die door het lichaam stroomt, of soms ook helemaal niets. Wat de ervaring ook is, de ontvanger kan erop vertrouwen dat het proces is begonnen. Een proces om je terug te brengen naar je eigen natuurlijke staat en geleidelijk (of soms spontaan) zal leiden tot je eigen Ontwaking.

 

Wie kan Deekshas aan anderen geven?
De Deeksha/Oneness Deeksha kan overgedragen worden door iedereen die een Oneness Awakening weekend heeft gedaan. De Deekshagever functioneert dan als kanaal, voor de overdracht van de energie aan de ontvanger.


Behoort Deeksha tot een bepaalde religie of geloof?
Deeksha behoort niet tot enige religie, noch tot een bepaald geloof. Het wordt dagelijks gegeven aan mensen over de hele wereld, mensen van alle rassen, alle religies, spirituele overtuigingen en aan mensen van alle nationaliteiten. Het is niet nodig om je religie te veranderen of een nieuwe spirituele meester aan te nemen, of ergens in te geloven om Deeksha te ontvangen - of te geven aan anderen. Deeksha is er juist om je eigen innerlijke Goddelijkheid te laten ontwaken zodat elke cultuur, voorkeur of religie zijn eigen oorspronkelijke staat volledig kan beleven, wat dat ook mag zijn. Voor de één is het God, voor de ander is het Licht of de Natuur, Boeddha, Christus, Allah, Maria of de Moeder, de Vader of het Absolute of het Vormloze. Jouw ware natuur zal steeds sterker in jezelf gaan ontwaken.
 

Waar kan ik een Deeksha ontvangen?
Door heel Nederland heen is het mogelijk om Deekshas te ontvangen. Op de algemene Nederlandse website:
www.onenessnederland.nl kunt u naast heel veel informatie ook alle plaatsen vinden waar Oneness-bijeenkomsten worden georganiseerd.