Home naar Geluk Voor wie Aanbod Ervaringen Agenda Contact Blog

Op je gemak naar Geluk, Groningen, 2011

Wat is de sleutel naar Geluk?

 

Het belangrijkste is innerlijke integriteteit en een sterke band met je Goddelijke Natuur, Leven, Bewustzijn, persoonlijke Divine etc., in welke vorm dan ook.

 

Hoe kan het dat je op zoveel momenten in je leven ontkomen bent aan gevaar of problemen? Een auto die je net niet raakte. Op het nippertje voor de boete een rekening betaald. Het herstel van je gezondheid na een blessure of ziekte. Opgroeien bij ouders of andere mensen die voor je hebben gezorgd, het feit dat je te eten kreeg, inspiratie om je studie af te maken. Dat je net op het juiste moment de persoon trof die je nodig had.
Waar kwam die kracht en intelligentie vandaan?

 

Op heel veel momenten in ons leven zijn we geholpen door het goddelijke, hoger bewustzijn.

 

De goddelijke natuur manifesteert zich op vele manieren, maar is voor ieder mens heel persoonlijk. Ieder mens heeft bewust of onbewust een persoonlijke band met de goddelijke eenheid waarin alles verbonden is. Deze verbinding met bewustzijn van eenheid kan een vorm aan nemen van een verlichtte meester, een licht,of een vormloos gevoel zijn van kracht en liefde.

 

Misschien denk je dat je een onafhankelijk mens bent, maar je bent in de eerste plaats afhankelijk van zoveel mensen om je heen die deel zijn van jouw bestaan en zonder wie je niet kon eten, lachen, werken, slapen, wonen, noem maar op.

 

Afhankelijk van de kwaliteit van de relatie met al die mensen waar je mee verbonden bent, ga je gemakkelijk mee met de stroom van het leven, of is je leven een soort strijd.

Als je relaties in harmonie zijn groeit de verbinding met je essentie. Het goddelijke reikt, via jouw lichaam, als jouw ziel,  als een persoonlijke ervaring van geluk in relaties, naar je uit.
 

Door de verbinding met onze goddelijke natuur groeien we in vertrouwen en kracht om lastige gevoelens, pijn, trauma te erkennen en te laten. Als we, vanuit het besef dat we verbonden zijn met het goddelijke, gaan voelen wat we eigenlijk niet willen voelen, begint weerstand weg te stromen uit ons leven en krijgen we weer energie en een gevoel van vrijheid en geluk.
 

Door in te zien dat je innerlijke weerstand niet kan veranderen door louter wilskracht, en deze weerstand op een bewuste milde manier te beleven, groeit dus de intensiteit van bewustzijn. Die energiestroom van bewustzijn is je ware goddelijke zelf die zich als jou uitbreidt.

In die intensiteit van bewustzijn lost weerstand vanzelf op en is er ruimte, vertrouwen, intelligentie en liefde.

Het is volkomen natuurlijk je zo te voelen, onschuldig, gelukkig zonder reden!

Hoe kunnen we dit intensieve bewustzijn in ons zelf weer op een effectieve manier activeren?


Door het ontvangen van Deeksha, een energie overdracht die je zelfbewustzijn verhoogt.

Lees meer over het Deeksha proces