Home naar Geluk Voor wie Aanbod Ervaringen Agenda Contact Blog

Op je gemak naar Geluk, Groningen, 2011

Op je gemak naar Geluk

 

Veel mensen zijn op zoek naar innerlijke vrede en geluk.

 

Is het mogelijk om permanent in een staat van geluk te leven?
Een leven te leven zonder conflict en lijden?

In de tijd waarin wij leven, ervaren steeds meer mensen
het ontwaken van een diepere verbinding met hun goddelijke natuur.
 

Achter onze fysieke verschijning, onze gedachten en emoties, ligt een innerlijke
dimensie, een oneindig bewustzijnsveld van pure liefde, geluk en innerlijke vrede.
 

Wij als mens zijn ontworpen en bedoeld om in verbinding met elkaar en de omgeving
te leven, ja, in een staat van bewustzijn te leven die een einde maakt aan conflict en lijden.
 

Dit bewustzijn kan nu bloeien en worden ervaren op een manier die natuurlijk is voor ieder individu. We kunnen het God noemen, Eenheidsbewustzijn, de Bron, Hoger Zelf, Goddelijkheid, het is dat waar jij je mee verbonden voelt.
 

Het is de ervaring van deze innige relatie die ons op ieder moment steunt.
 

Sleutels die ik toepas om mensen individueel en als groep te helpen verbinden en leven vanuit het innerlijk bewustzijnsveld van eenheid en liefde zijn; Deeksha, meditatie, lichaamswerk en heling van relaties met ouders en voorouders.  
 

Voor een innerlijke ervaring die de kracht heeft je leven te veranderen. Het is jouw eigen ervaring die telt.
 

 

 

 

 

 

 

Groningen

Elke donderdag meditatie verdieping met Deeksha 20-21.30

Awakening weekend

31 maart - 1 april

Individuele sessie

 

Visie

 

Ieder mens is een deel van de totale mensheid.

Ieder individu in een toestand van innerlijke vrijheid straalt deze vrijheid uit naar zijn omgeving.
 

Elk ontwaakt mens verhoogt het collectief bewustzijn en is een poort voor Eenheidsbewustzijn op aarde.

 

Lees meer over de missie van Op je gemak naar Geluk

Lees meer eigen verhaal over Jay

 

Als je verbinding met je innerlijke natuur van van eenheid en harmonie?
 


Lees hier
hoe je ’’Verbinding met je essentie’’ weer op een effectieve manier

kunt activeren!

Lees hier de Blog van Jay Uijttewaal  klik hier